Belgelerimiz

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi - TÜV NORD
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi - TÜV NORD
 • RWTÜV tarafından verilen, “Sınai ve Tıbbi Gazların Üretim, Satış, Pazarlama ve Dağıtımı” konusunu kapsayan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (sektörde ilk),
 • EIGA (Avrupa Gaz Birliği) tarafından verilmiş İş Güvenliği Ödülü (sektörde ilk),
   
 • RINA tarafından verilen “Karbondioksit (CO2)’in Üretim, Satış, Pazarlama ve Dağıtımı”, konusunu kapsayan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (sektörde ilk),
 • RINA tarafından verilen Karbondioksit gazına yönelik gıda hijyen yönetimi uygunluğunu belgeleyen HACCP Belgesi,
 • TÜV Südwest tarafından verilmiş “Çelik Tüplerin Üretim ve Satışı” konusunu kapsayan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi,
 • TÜV Südwest tarafından verilen, üretilen tüplerin Avrupa Birliği 1999/36/EG ve ADR/RID regülasyonu tip onayını belgeleyen, AB içinde serbest dolaşım ve kullanılabilmesini sağlayan Tip Onayı Belgesi,
 • TÜV Südwest tarafından verilen, üretilen tüplerin Avrupa Birliği 1999/36/EG ve ADR/RID regülasyonuna uygunluğunu belgeleyen ve markalayan, AB içinde serbest dolaşım ve kullanılabilmesini sağlayan p(Pi) markası,
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ilgili birimince verilmiş Basınçlı Gaz Tüpleri Periyodik, Muayene, Deney ve Bakım Yeterlilik Belgesi,
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilen, Karbondioksit ve Azot gazlarına yönelik Gıda Üretim İzin Belgeleri.
 • Ürettiğimiz gazlar, tüpler ve tesislerimiz ile ilgili her türlü Türk Standardlarına Uygunluk, İmalata Yeterlilik, Kalite Uygunluk ve Hizmet Yeterlilik Belgeleri,