İnergen Gazı

İnergen Gazı Hakkında

İnergen Gazı

İnergen gazı günümüz modern yangın söndürme sistemlerinde kullanılan bir gazdır. Başlangıçta sadece sulu söndürme sistemine dayanan yangın söndürme teknolojisi zamanla kuru kimyevi maddeler, köpük, karbondioksit ve Halon 1301 gibi gazların kullanılmasıyla ilerleme kaydetmiştir. Diğer yangın söndürücülerinin çeşitli dezavantajları nedeniyle özel uygulamalarda alternatif bir yangın söndürücü olarak “İnergen” gazı geliştirilmiştir.
 
İnergen gazı yaklaşık olarak % 52 Azot, % 40 Argon ve % 8 Karbondioksit içermektedir. İnergen, yangını ortamda yaklaşık % 21 oranında bulunan oksijen % 12,5 oranına indirerek söndürür. Bunu yaparken diğer bir yandan da ortamdaki karbondioksit oranını % 4 e çıkarır. Bunun sayesinde ortamda bulunan insanda derin ve seri nefes alma tepkisi ortaya çıkarak ortamda azalan oksijen insan için kompanse edilmiş olur. İnergen’ in diğer özellikleri şöyledir:
 
İnergen gaz fazında muhafaza edilir ve püskürtüldüğünde havanın nemini yoğunlaştırmaz. Dolayısıyla kesinlikle korozif etkisi yoktur.
 
Özgül ağırlığı havanınkine çok yakındır. Ortam içerisine çabuk ve homojen olarak dağılır.
Havadan daha düşük bir iletkenliğe sahiptir ve püskürtüldüğünde havanın iletkenliğini azaltır.
Statik elektrik oluşturmaz.
Yangın sonrası yeni bir madde üretmez.
Ortamda sıcaklık değişikliği, dolayısıyla termal şok yaratmaz.
Basit bir boru sistemi ile uygulanabilir.
Ozon tabakasına ve doğaya zarar vermez.

Sipariş ver